Familie Leeuwma
Menu
Moushorn.nl
&
Vlamingschaap.nl

Onze vlamingen

In de afgelopen jaren is onze vlamingpopulatie langzaam aan gegroeid en we zijn hierdoor de grootste vlamingfokker van Nederland geworden. De vlaming is met uitsterven bedreigd. Er zijn bij het swifterstamboek ongeveer 100 vlamingen ingeschreven en velen hiervan voeren inmiddels Leeuwmabloed. Hierdoor hebben we een inmiddels wel een inteeltprobleem. Door veel vlamingrammen aan te houden en in te zetten, hopen we nog voldoende bloedspreiding te behouden.
Gelukkig begint het Zootechnisch Centrum Kuleuven-Lovenjoel van de Universiteit van Gent met een fokprogramma om weer een bredere bloedspreiding te krijgen binnen de Vlamingenpopulatie. Er zijn 22 juli 2011 ongeveer 80 vlamingfoklammeren van ons naar Belgie vertrokken.
Onze ooien stammen voor het grootste deel af van de vlamingen van van Lin uit Overasselt. We hebben verder rammen gebruikt van Karsten Bolhuis uit Haren, A. Berenschot uit Peize en de heer Plender uit Oldebroek.
Twee van onze beste vlamingooien zijn:
aaaaaaaaaaaaiii