Familie Leeuwma
Menu
Moushorn.nl
&
Vlamingschaap.nl

Onze schapen

Ik ben in 1992 begonnen met schapen fokken.
We namen 15 stamboek texelaar fokooien over van de heer en
mevrouw Mulder uit de Eemshaven. Zeer goede gebruiksschapen,
maar qua exterieur ontbrak het aan het laatste luxe.
Het jaar erop kochten we ook nog de 10 overlopers welke de heer en mevrouw Mulder eerst hadden gehouden. Tevens kochten we 5 ooien bij de Familie Rotgers in Harkstede. De schapen deden het prima, maar we hadden wel regelmatig problemen,
met de 1 jarigen met aflammeren. We hebben toen een vlamingram gehaald bij de Minderhoudshoeve in Swifterbant. We gingen de 1 jarige texelaars kruisen met deze vlamingram en het volgende voorjaar hadden we aanmerkelijk minder geboorteproblemen.
Een prettige bijkomstigheid was dat we de lammeren hieruit geboren, de swifters, goed voor de fokkerij konden verkopen.
Vervolgens kochten we meerdere keren vlamingooien en -rammen bij de familie van Lin in Overasselt. We gingen de ooien kruisen met een texelaarram en zo hadden we meer swifters om voor de fokkerij te verkopen. De vlamingpopulatie breidde zich uit en nu hebben we ongeveer 45 vlamingooien en 60 texelaarooien.
Ons bedrijf is zwoegervrij en ARR/ARR gecertificeerd.

Texelaars

Vlamingen

aaaaaaaaaaaaiii